Proba practica

AutoStonny

      Penalizarea greselilor si incalcarilor comise de candidatPenalizari la examenul de traseu

      Un nebun si Ford-ul sau Fiesta de 660 CP Ken Block face o demonstratie de virtuozitate (vecina cu nebunia) la volanului unui Ford Fiesta de 660 CP si cuplu de 890 Nm. Locul de joaca: Autodromul Linas, linga Paris.
Thursday, 10 Oct 2010
  În timpul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii vor urmãri:

a) Pregatirea pentru drum, pozitia la volan, cunoasterea aparaturii de bord:

1. verificarea autovehiculului (directie, sistem de frânare, pneuri, instalatii de iluminare, semnalizare, avertizare si stergãtoare de parbriz);
2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare si fixarea centurii de sigurantã);
3. cunoasterea aparaturii de bord si a comenzilor;
4. verificarea închiderii usilor;

b) Manevrarea si mentinerea pozitiei autovehiculului în timpul mersului:

1. pornirea motorului, eliberarea frânei de stationare, sincronizarea ambreiajului cu acceleratia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, pozitia mâinilor pe volan;
2. pozitia autovehiculului în timpul mersului (folosirea pãrtii din dreapta a drumului, mentinerea benzii de circulatie fãrã încãlcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic);
3. conducerea în zone cu trafic auto si pietonal aglomerat;

c) Viteza de deplasare si modul de comportare în trafic:

1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusã sau unde sunt instituite restrictii prin indicatoare;
2. adaptarea vitezei în functie de starea drumului si de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, conditii atmosferice, densitatea traficului;
3. conducerea nejustificatã a autovehiculelor cu vitezã redusã, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere;
4. comportãri agresive sau emotive în trafic;

d) Schimbarea directiei de mers si executarea virajelor:

1. asigurarea si semnalizarea intentiei schimbãrii directiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizãrii schimbãrii directiei de mers);
2. respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor si încadrarea corectã pentru schimbarea directiei de mers;
3. modul de schimbare a directiei de mers si de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stânjeni sau pune în pericol ceilalti participanti la trafic);
4. modul de înscriere si traiectoria în viraj, pozitia în timpul executãrii acestuia si viteza;
5. schimbarea corectã si la timp a treptei de vitezã, folosirea ambreiajului, acceleratiei si frânei, manevrarea volanului;

e) Circulatia în intersectie:

1. reducerea vitezei si încadrarea pe benzi sau rânduri, corespunzãtor cu directia de mers;
2. sesizarea intentiilor de deplasare a celorlalti participanti la trafic;
3. asigurarea la intrarea în intersectie, observarea fluxurilor de circulatie si ordinea intersectãrii lor;
4. acordarea prioritãtii vehiculelor si pietonilor în functie de reglementarea instituitã în intersectie;
5. modul în care se executã depãsirea vehiculelor angajate în viraj la stânga;
6. sã nu efectueze manevre interzise în intersectii (oprire, întoarcere, mers înapoi etc.);

f) Efectuarea depãsirilor:

1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmeazã sã fie depãsit;
2. asigurarea în vederea evitãrii unei tamponãri cu vehiculele care vin din fatã, din spate, precum si modul de semnalizare a intentiei de a efectua depãsirea;
3. tehnica efectuãrii depãsirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei în functie de cea a vehiculului depãsit, alegerea unei trepte de vitezã adecvate, aprecierea spatiului necesar si a celui existent pentru depãsire, modul de angajare în depãsire,mentinerea unei distante laterale suficiente fatã de vehiculul depãsit, reintrarea în partea dreaptã fãrã pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitãri în efectuarea depãsirilor);
4. modul de depãsire a autovehiculelor oprite, în special a mijloacelor de transport în comun aflate în statie;
5. modul de depãsire a vehiculelor cu tractiune animalã, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depãsit;
6. sa nu efectueze depãsiri pe sectoare de drum unde aceastã manevrã este interzisã;
7. modul de comportare în momentul în care este depãsit (mentinerea directiei de mers, a vitezei de deplasare si sã circule cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrtii carosabile);

g) Respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere:

1. respectarea normelor referitoare la prioritate, în functie de situatie (prioritate de dreapta sau de stânga în intersectiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a prioritãtii, semafor, ofiter sau agent de politie rutierã);
2. acordarea prioritãtii vehiculelor aflate în miscare, la pornirea de pe loc a autovehiculului;
3. acordarea prioritãtii pietonilor în locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora;
4. tendinte repetate de a ceda trecerea pietonilor si vehiculelor, fãrã motiv întemeiat;
5. acordarea prioritatii în timpul efectuãrii virajelor, schimbãrii directiei de mers si al trecerii prin locuri îngustate;
6. pozitia autovehiculului oprit în intersectie pentru a acorda prioritate ( dacã jeneazã fluenta traficului );

h) Comportarea fatã de semnalizarea rutierã:

1. observarea si respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiterului sau agentului de politie rutierã si a semaforului;

i) Mersul înapoi:

1. asigurarea cã manevra se poate executa în sigurantã;
2. cuplarea manetei schimbãtorului de viteze în treapta pentru mers înapoi;
3. modul de vizualizare a traseului ce urmeazã a fi parcurs;
4. traiectoria autovehiculului si distanta parcursã;
5. sã nu execute manevra pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisã;
6. mersul înapoi în linie dreaptã si mersul înapoi spre stânga sau dreapta;

j) Parcarea laterala, cu fata sau spatele:

1. asigurarea cã manevra se poate executa în sigurantã;
2. traiectoria autovehiculului la intrarea si iesirea din parcare;
3. pozitionarea autovehiculului fatã de celelalte vehicule si fatã de bordurã;
4. acordarea prioritãtii la iesirea din parcare vehiculelor aflate în miscare;
5. sa nu efectueze manevra in locuri unde aceasta este interzisã;

k) Manevra de întoarcere:

1. întoarcerea pe o stradã cu o singurã bandã pe sensul de mers:
1.1. semnalizarea si oprirea pe partea dreaptã a strãzii;
1.2. asigurarea cã manevra se poate efectua în sigurantã si semnalizarea ( stânga );
1.3. traiectoria autovehiculului;
1.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisã;2. întoarcerea pe o stradã cu douã sau mai multe benzi pe sensul de mers:

2.1. Asigurarea, semnalizarea si încadrarea pe banda de lângã axa drumului;
2.2. Oprirea si asigurarea cã din sens opus nu circulã alte vehicule;
2.3. Traiectoria autovehiculului;
2.4. Executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisã;


l) Oprirea în rampã:

1. imobilizarea autovehiculului în rampã fãrã sã opreascã motorul;
2. dacã la pornire autovehiculul se deplaseazã înapoi,punând astfel în pericol securitatea vehiculului din spate;

m) Comportarea fatã de ceilalti participanti la trafic:

1. comportarea fatã de pietoni ( în special fatã de copii,bãtrâni, persoane cu handicap fizic );
2. comportarea fatã de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate (pompieri, politie, salvare, coloane în mers etc.);

n) Evitarea unor obstacole apãrute brusc pe partea carosabilã a drumului:

1. modul de manevrare si control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole si în cazul evitãrii unor coliziuni;
2. folosirea unor spatii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situatii mai periculoase în trafic;
3. modul de evitare a pietonilor care traverseazã strada prin locuri care nu sunt marcate si semnalizate corespunzãtor;
4. anticiparea unor pericole si mãsurile luate pentru evitarea lor;

o) Conducerea pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, mâzgã, lapovitã, polei, gheatã, ninsoare, viscol etc.):

1. modul de folosire a instalatiei de iluminare si semnalizare;
2. observarea obstacolelor, a semnalizãrii rutiere si aparticipantilor la trafic pe timp nefavorabil;
3. manevrarea si pãstrarea controlului autovehiculului,modul de actionare a frânei si a volanului;
4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil;
5. oprirea autovehiculului în cazul unor conditii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torentialã, viscol puternic, ceatã foarte densã).

  -   Candidatii vor executa cel putin douã manevre dintre cele prevãzute la alin. (1) lit. i)-l), examinatorii consemnând în anexã aceste probe.  În cadrul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii sunt obligati:

a) sã nu modifice locul de plecare la proba practicã,comunicat candidatilor;
b) sã Verifice documentele, precum si starea tehnicã a autovehiculelor de scoalã cu care se efectueazã proba de traseu;
c) sã Explice candidatilor modul de desfãsurare a probei si sã le comunice traseul ce urmeazã a fi parcurs;
d) sã Nu permitã accesul în autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor;
e) sã Nu permitã transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinãrii;
f) sã Urmãreascã cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, sã intervinã în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
g) sã Nu angajeze cu candidatii discutii de altã naturã decât cele legate de executarea probelor respective;
h) sã Manifeste exigentã si obiectivitate în aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, având o comportare civilizatã fatã de candidati.


(1)Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
(2)Durata probei trebuie sã fie, în medie, de 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoriile B1, B1E si de 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii,iar distanta parcursã trebuie sã fie suficientã pentru ca examinatorul sã poatã aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.
(3)Candidatul care a depãsit punctajul maxim de penalizare, înaintea expirãrii perioadei prevãzute la alin. (2), este declarat "Respins".


Neexecutarea corectã a manevrelor prevãzute la art. 21 de cãtre persoana examinatã se penalizeazã de cãtre examinator prin consemnarea literei .I în cãsuta corespunzãtoare regulii încãlcate din anexa la chestionar.
(2) În cazul repetãrii aceleiasi greseli, aceasta se consemneazã de fiecare datã în rubrica corespunzãtoare, punctajul de penalizare fiind înmultit cu numãrul de greselin înscrise în anexã.


- Sunt declarate "Admis" la proba practica persoanele care cumuleaza   cel mult 20 de puncte   penalizare in timpul prevazut la art. 24 alin. (2).

    Inapoi la     Legislatie rutiera

Actualizat pe :   30 April 2014

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE DE PENALIZARE),

aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorecta a manevrelor indicate.Penalizari traseu

  Vezi pagina:   Unghiul mort     Parcarea laterala     Prioritatea se pierde

Pagina de minerit + Faucet,  DogeCoin, BTC, LTC, Dash, BCH.

    Aceasta este o pagina de minerit 6 monezi plus un Faucet pentru fiecare dintre acestea,    DogeCoin, BitCoin, LiteCoin, Dash, BCH, Tokens.
  Ai nevoie de un cont, facut numai cu adresa de email si o parola.
  O data contul creeat, ai pagina de administrare cu wallet si optiuni pentru fiecare moneda: minare, transfer, schimb, contorizarea acestora pe zile, luni.... bonusuri la numarul de accesari, plus o loterie.


faucet LiteCoin

    Faucet-uri. Vezi pagina