impotriva procesului verbal.
Cai de atac impotriva procesului-verbal


Cai de atac impotriva procesului-verbal (Art 118 - 121)

      Cap VIII

      Art.118. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilorse poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciulpolitiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionalecomplementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramaneriidefinitive a hotararii judecatoresti.
(3) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata faradrept de circulatie, la data depunerii plangerii impotriva procesului-verbal deconstatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fostsavarsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept decirculatie pentru o perioada de 30 de zile.
(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutierea judetului sau a municipiului Bucuresti ori inlocuitorul acestuia sau de catreseful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romaneori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savarsitacontraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat deinstanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, panala ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
(5) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit in termen instantei dejudecata pe raza careia a fost savarsita fapta.

   

Art.119. - In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvaia avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecatainvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care faceparte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea deasigurare.

Art.120. - (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la datacomunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotarariijudecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, faravreo alta formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cudomiciliul in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catrepolitia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politieirutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romanecomunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumelecontravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare acontraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a ficonditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului.

Art.121. - (1) In cazul in care instanta investita cu solutionarea cauzei arespins plangerea contravenientului impotriva procesului-verbal de constatare acontraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, isiproduce efectele dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti siexpirarea valabilitatii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere.
(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasitermen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.


Legislatie rutiera
Intersectiile
Intersectii      INTERSECTIA este - orice incrucisare , jonctiune sau bifurcare de drumuri , inclusiv spatiile formate de acestea..
     La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea , pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au aceste drept.

    Intr-o intersectie cu centru imaginar schimbarea directiei de mers la stanga se face prin ocolirea centrului imaginar al intersectiei prin dreapta .
Exceptii :      Prin exceptie de la regula de mai sus ocolirea centrului imaginar al intersectiei se va face prin stanga acestuia atunci cand :

Vezi pagina
Vitezele de circulatie
         

     50 km / h - pentru toate categoriile si subcategoriile de vehicule . Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor , se poate stabili , pentru autoturisme si limite de viteza superioara , dar nu mai mult de 80 km / h . Pe anumite sectoare de drum din localitati tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei , se poate stabili si limite de viteza inferioara , dar nu mai putin de 30 km / h .

     Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h in localitati sau 50 km/h in afara localitatilor , in urmatoarele situatii :
Vezi pagina
Depasirea se interzice :
Intersectii      Ce este DEPASIREA ?
    Este manevra prin care conducatorul unui vehicul il devanseaza pe un altul , aflat in mers sau imobilizat , daca prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie.
          Depasirea se efectueaza de regula , pe partea stanga in sensul de mers .
               Exceptii :
         Vehiculele ai caror conducatori au semnalizat si s-au incadrat corespunzator schimbarii directiei de deplasare spre stanga si a tramvaielor , care se depasesc pe partea dreapta .....
Legislatie rutiera


Oprirea interzisa   Circulatia pe autostrada   Obligatii la calea ferata   Puncte de amenda   Depasirea se interzice

Infractiuni si pedepse   Prioritatea de dreapta   Obligatii in caz de accident   Circulatia pe benzi   Examen traseu   Cedeaza trecerea

Raspunderea contraventionala   Indicatoare de interzicere   Viteza in localitati


SUS
 

 

Brazilia Moldova Italia America Rusia Franta Belgia Grecia Germania Ukraina Spania Anglia Suedia
Scoala de soferi Bucuresti
Cafenea
Photoshop
Link
Diverse