Cai de atac impotriva procesului verbal

AutoStonny

Cai de atac impotriva procesului-verbal

      Cap VIII

      Art.118. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilorse poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciulpolitiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionalecomplementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramaneriidefinitive a hotararii judecatoresti.
(3) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata faradrept de circulatie, la data depunerii plangerii impotriva procesului-verbal deconstatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fostsavarsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept decirculatie pentru o perioada de 30 de zile.
(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutierea judetului sau a municipiului Bucuresti ori inlocuitorul acestuia sau de catreseful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romaneori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savarsitacontraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat deinstanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, panala ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
(5) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit in termen instantei dejudecata pe raza careia a fost savarsita fapta.

Art.119. - In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvaia avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecatainvestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care faceparte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea deasigurare.

Art.120. - (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la datacomunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotarariijudecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, faravreo alta formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cudomiciliul in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catrepolitia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politieirutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romanecomunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumelecontravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare acontraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a ficonditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului.

Art.121. - (1) In cazul in care instanta investita cu solutionarea cauzei arespins plangerea contravenientului impotriva procesului-verbal de constatare acontraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, isiproduce efectele dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti siexpirarea valabilitatii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere.
(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasitermen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.